پیکی

پیکی سامانه اینترنتی پیک موتوری، تاکسی موتوری و وانت بار، خدمات پست می‌باشد که به صورت هوشمند از طریق موبایل و وب سایت امکان سفارش و درخواست را به نزدیکترین پیک موجود می‌رساند.